Castellum investerar för 292 Mkr

Castellum har, genom helägda dotterbolag, dels förvärvat två
kommersiella fastigheter för 262 Mkr, dels beslutat om ombyggnation
för 30 Mkr

Eklandia Fastighets AB har förvärvat en kommersiell fastighet för 210
Mkr, varav 42 Mkr avser övertagen uppskjuten nominell skatteskuld då
förvärvet gjorts genom en bolagsaffär. Fastigheten är belägen på
Hisingen/Göteborg med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 16 000
kvm fördelat på 2 600 kvm kontor, 13 000 kvm produktion/lager och 400
kvm restaurang. Fastigheten har ett mycket bra läge med direkt
anslutning till och skyltläge mot E6 och är i princip fullt uthyrd.
På fastigheten finns även en outnyttjad byggrätt om ca 12 000 kvm.
Avtal har tecknats och tillträde har skett.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat en kontorsfastighet för 52 Mkr.
Fastigheten är belägen i Sundbyberg/Solna och har en uthyrningsbar
yta om ca 2 700 kvm. Byggnaden håller hög teknisk standard efter
omfattande renovering och modernisering. Läget erbjuder bra
kommunikationer med gångavstånd till tunnelbana och pendeltåg. Avtal
har tecknats och tillträde har skett.

Efter att hyresavtal tecknats har Fastighets AB Brostaden inlett en
ombyggnation av en befintlig äldre fastighet till en modern
lager-/logistikfastighet. Fastigheten är belägen i Botkyrka/
Stockholm. Fastighetens totala uthyrningsbara yta uppgår till 21 000
kvm och investeringen beräknas uppgå till 30 Mkr. Färdigställande är
planerat till våren 2008.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade.