Första BREEAM-certifierade fastigheten i Sverige

Vid årsskiftet färdigställde Castellum ABs dotterbolag Eklandia
Fastighets AB en nyproducerad fullserviceanläggning i Göteborg för
och i samarbete med Toyota. Fastigheten har nu tilldelats Sveriges
första BREEAM-certifiering. I Castellums bestånd finns sedan tidigare
74 fastigheter som är Green Building-klassade.

BREEAM-certifieringen är en metod för miljöcertifiering av
fastigheter som tar ett helhetsgrepp kring miljö och hållbarhet genom
kriterier för både globala aspekter, resurshållning, byggnadsmaterial
samt energiförbrukning. Certifieringen utförs och verifieras av en
oberoende tredje part genom den brittiska miljöorganisationen BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Castellum har sedan tidigare 74 fastigheter som är Green
Building-klassade om totalt 370 tkvm genom dotterbolagen Fastighets
AB Brostaden och Harry Sjögren AB. Båda bolagen har som första
respektive tredje bolag i Europa utsetts av EU till Green Building
Corporate Partners. Green Building Corporate Partner innebär att
energiförbrukningen reducerats med minst 25% i minst 30% av
fastighetsbeståndet.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och
utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna
ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås,
Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg),
Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Malin Engelbrecht, information, tfn 031-60 74 00 / 0702-56 10 57
eller besök hemsidorna www.castellum.se, www.eklandia.se,
www.brostaden.se, www.harrysjogren.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Denna information skickades av Hugin.