Castellums årsredovisning 2009 finns nu på hemsidan www.castellum.se

Castellums årsredovisning 2009 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt
årsredovisning kommer finnas tillgänglig för beställning omkring 9 februari.
   Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i
början av februari.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda
dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:
Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund,
Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra
Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

[HUG#1378101]