Castellum säljer två fastigheter för 162 Mkr

I centrala Örebro har det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB sålt en
fastighet om 6 870 kvm med hotellverksamhet för ett underliggande fastighetspris
om 102 Mkr, vilket översteg den senaste värderingen vid halvårsskiftet med 4
Mkr, motsvarande 4%. Frånträdet var i månadsskiftet augusti/september.

I centrala Malmö har Fastighets AB Briggen sålt en kontors/bostadsfastighet om
4 150 kvm för ett underliggande fastighetspris om 60 Mkr, vilket översteg den
senaste värderingen vid halvårsskiftet med 11 Mkr, motsvarande 22%. Frånträdet
sker i slutet av september.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE