Castellum investerar för 177 Mkr

I Stockholmsområdet har Castellum via det helägda dotterbolaget Fastighets AB
Brostaden förvärvat fem fastigheter för totalt 137 Mkr under slutet av 2010 med
tillträde januari 2011.
   Tre av fastigheterna ligger i Järfälla och består sammanlagt av 10 400 kvm,
varav 3 200 kontor och 7 200 kvm industri. Byggnaderna är uthyrda till ca 90%.
En fastighet ligger i Upplands Väsby och består av en fullt uthyrd
industribyggnad om 3 070 kvm och en fastighet ligger i Nacka och består av
5 650 kvm kontor/lätt industri/lager med en uthyrningsgrad om 95%.

I Malmö har Fastighets AB Briggen under slutet av 2010 förvärvat och tillträtt
en fastighet för 40 Mkr. Fastigheten består av totalt 11 550 kvm varav 7 050 kvm
kontor, 4 180 kvm lager och 320 kvm övriga ytor. Fastigheten är vakant.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706 94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE