Castellum nettoinvesterar för 268 Mkr

Castellum har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB i en affär
dels förvärvat en fastighet i området Lindholmen, Norra Älvstranden i Göteborg
för 183 Mkr, dels sålt mark i Kallebäck, Göteborg, för 21 Mkr. Den förvärvade
fastigheten, som ligger nära Eklandias befintliga fastigheter samt den nyligen
förvärvade marken i området, består av 10 800 kvm varav 8 800 kvm är kontor och
resterande del lager samt ytor för produktutveckling. Fastigheten är fullt
uthyrd. Affären genomfördes i slutet av mars och tillträde sker i mitten av
april.

I Tornby köpcentrum, Linköping, har Fastighets AB Corallen påbörjat nybyggnation
av 10 000 kvm kontor-, butik-, och lagerytor. Investeringen beräknas uppgår till
106 Mkr och successivt färdigställas under 2012. Hyresavtal har tecknats på ca
20% av ytorna.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706 94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE