Castellum investerar för 174 Mkr

Castellum har via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat en fullt
uthyrd fastighet i Åby-området, Mölndal. Fastigheten ligger nära bolagets
befintliga bestånd och består av 7 625 kvm varav 4 850 kvm lager och resterande
del kontor. Investeringen uppgick till 88 Mkr. Tillträde har skett.

I Fosie och Jägersro, Malmö, har Fastighets AB Briggen förvärvat tre fastigheter
i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Fastigheterna är fullt uthyrda
och består av 7 280 kvm varav 3 715 kvm kontor, 1 616 kvm butik och resterande
del lager. Investeringen uppgick till 57 Mkr. Tillträde sker i februari 2012.

I Sollentuna har Fastighets AB Brostaden förvärvat en fullt uthyrd
lagerfastighet om 2 650 kvm. Investeringen uppgick till 29 Mkr. Tillträde har
skett.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE