Henrik Saxborn blir ny VD för Castellum

Styrelsen i Castellum AB har beslutat att utse Henrik Saxborn, idag vice VD,
till VD i Castellum från och med årsstämman den 21 mars 2013. Vid samma tidpunkt
lämnar nuvarande VD Håkan Hellström, som tidigare meddelats, sin befattning för
att gå i pension.

Styrelsen har under hösten utvärderat ett antal starka VD-kandidater, både
interna och externa, i arbetet med att ta fram en efterträdare till Håkan
Hellström. Henrik Saxborn har befunnits vara den mest lämpade kandidaten och
styrelsen har beslutat utse honom till ny VD.

"Med Henrik Saxborn får Castellum en VD som är väl förtrogen med Castellums
strategi och som under sin tid i bolaget visat prov på kommersiell beslutsamhet,
ledarskap, analysförmåga och handlingskraft. Vi ser fram emot att efter vårens
stämma fortsätta arbeta för Castellums långsiktiga utveckling med Henrik och
hans ledningsteam", säger Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Henrik Saxborn är sedan 2006 vice VD i Castellum och har arbetat nära nuvarande
VD med utvecklingen av koncernen i bred bemärkelse men med särskilt fokus på
affärsutveckling och investeringar. Tidigare arbetsliv innefattar bl a ledande
befattningar inom NIAM, private equity investerare inom fastigheter. Henrik är
48 år och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

"Jag ser fram emot att tillsammans med Castellums starka organisation
vidareutveckla bolaget. Castellum har en väl fungerande strategi med fokus på
kund och kassaflödestillväxt, vilket innebär fortsatta investeringar i såväl nya
som befintliga fastigheter i våra tillväxtregioner" säger Henrik Saxborn.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702 - 77 04 03
Henrik Saxborn, vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,5 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE