Castellum investerar för 178 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB
förvärvat fyra fastigheter i Tagene-området i Kärra, Göteborg. Fastigheterna
består av ca 8 400 kvm lager- och industriytor och ligger i anslutning till
Eklandias befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 77 Mkr efter avdrag för
bedömd uppskjuten skatt. Byggnaderna är fullt uthyrda och tillträde sker den 31
maj 2013.
  Vidare har Eklandia sålt en fastighet på Ringön, Göteborg, om 2 500 kvm
kontors-, lager-, och butiksytor. Detaljplanen för fastigheten har förändrats
och köpare är kommunen. Försäljningen uppgick till 15 Mkr netto, vilket översteg
senaste värdering med 3 Mkr. Frånträde har skett.

I Smista Allé, Huddinge, har Fastighets AB Brostaden påbörjat nyproduktion av
2 184 kvm verksamhetsytor i anslutning till bolagets befintliga bestånd.
Investeringen beräknas uppgå till 36 Mkr och vara färdigställd sista kvartalet
2013. Den nya byggnaden uppförs i enlighet med Green Building-standard.
  I Rosersberg, Sigtuna, har Brostaden påbörjat ombyggnation i en befintlig
byggnad om 12 300 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 17 Mkr och vara
färdigställd tredje kvartalet 2013.

I Boländerna, Uppsala, har Aspholmen Fastigheter AB påbörjat en ombyggnation
samt tillbyggnation av drygt 1 000 kvm verksamhetsytor på en befintlig byggnad
om 6 800 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 26 Mkr och vara färdigställd
första kvartalet 2014. Byggnaden har en uthyrningsgrad om 50%.
  Vidare har Aspholmen påbörjat en fullt uthyrd tillbyggnation i Brandthovda,
Västerås, om 1 500 kvm kontors- samt verksamhetslokaler. Investeringen beräknas
uppgå till 22 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2014.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE