Castellum investerar för 219 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB
förvärvat 4 000 kvm mark i området Lindholmen, Göteborg. Marken är välbelägen
med tanke på framtida infrastrukturprojekt och ligger i anslutning till
Eklandias befintliga bestånd.
  På marken kommer en fullt uthyrd kontorsbyggnad uppföras om 8 880 kvm. Första
spadtaget tas i slutet av juni 2013 och den nya byggnaden beräknas vara
färdigställd vid årsskiftet 2014/2015. Investeringen inklusive markförvärv
beräknas uppgå till 219 Mkr. Den nya byggnaden uppförs i enlighet med Green
Building-standard.

"Det är glädjande att påbörja ytterligare ett centralt stadsbyggnadsprojekt -
denna gång fullt uthyrt" säger Henrik Saxborn, VD Castellum AB, i en kommentar.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE