Castellum förstärker koncernledningen med affärsutvecklingschef

Castellum AB (publ) anställer Tage Christoffersson som affärsutvecklingschef -
en nyinrättad roll som kommer ingå i koncernledningen - med tillträde under
första halvåret 2014. I samband därmed lämnar Tage sin tjänst som VD för
Castellums dotterbolag Eklandia Fastighets AB, där han arbetat sedan 1995. Tage
har varit verksam i fastighetsbranschen sedan mitten av 1970-talet och
anställdes i Castellumkoncernen 1994.

"Tage Christoffersson har ett starkt engagemang och har framgångsrikt arbetat
med affärsutveckling - både som VD i Eklandia men även från andra befattningar.
Jag ser fram emot att samarbeta med Tage som affärsutvecklingschef på Castellum,
där han med sin gedigna erfarenhet kommer bidra till bolagets fortsatta
utveckling" säger VD Henrik Saxborn.

Rekrytering av ny VD till Eklandia Fastighets AB har påbörjats.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE