Cecilia Fasth ny VD Eklandia Fastighets AB

Castellum AB (publ) anställer Cecilia Fasth som VD för Eklandia Fastighets AB. Cecilia Fasth har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och har varit verksam både nationellt och internationellt inom Skanska – senast som vice VD för byggverksamheten i UK. Cecilia har även erfarenhet av hållbart byggande och är idag VD för Sverigehuset. Tjänsten som VD för Eklandia kommer Cecilia att tillträda inom sex månader.

”Vi välkomnar Cecilia Fasth som VD för Eklandia Fastighets AB och ser fram emot ett kommande samarbete. Med Cecilias stora erfarenhet och framgångsrika arbete inom såväl förvaltning, projektutveckling och entreprenadverksamhet kommer hon att fortsätta utveckla Eklandia. Hon kommer också vara ett starkt tillskott till Castellums ledningsgrupp och bidra i vår fortsatta förändring.” säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor
och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3.6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-
regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55