Tillväxt i förvaltningsresultat och höjd utdelning