Ola Orsmark ny VD Fastighets AB Briggen

Castellum AB (publ) anställer Ola Orsmark som VD för Fastighets AB Briggen. Ola Orsmark har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och har de senaste åren varit affärsområdeschef på Jernhusen. Tjänsten som VD för Briggen kommer Ola Orsmark att tillträda i början av oktober 2014.

”Vi välkomnar Ola Orsmark som VD för Fastighets AB Briggen och ser fram emot kommande samarbete. Ola har en bred och intressant erfarenhet inom fastighetsutveckling såväl som förvaltning. Olas erfarenheter och kända goda ledarskap kommer att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet i Briggen och stärka Castellums ledningsgrupp” säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3.7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55