2015

Alla nyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 1,6 miljarder kr i Hagastaden i Stockholm och säljer för 280 Mkr

   Castellum AB (publ) förvärvar, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, ett stort kontors-projekt för ca 1,6 miljarder kr som är under uppförande i den expansiva stadsdelen Hagastaden i Stockholm. Fastigheten är välbelägen i området och ligger i direkt anslutning till Nya Karolinska Solna. Samtidigt tecknas ett avtal med motparten, NCC AB, om försäljning av kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna.

 • Regulatoriskt

  Castellum omdisponerar portföljen i Stockholm och säljer för 822 Mkr

  Castellum AB (publ) säljer, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, en portfölj bestående av elva kontorsfastigheter om totalt ca 88 500 kvm i norra Storstockholm. Fastigheterna är belägna i Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna och har en uthyrningsgrad om ca 70%. Försäljningspriset uppgick till 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering. Till följd av försäljningen kostnadsförs reservering av periodiserad hyresrabatt, vilket påverkar försäljningsresultatet med -20 Mkr. Frånträdesdag är 8 december 2015.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 289 Mkr

   Bygger om Sillfabriken i Göteborg Investerar i fullt uthyrd bilanläggning i Malmö Växer vid A6-området i Jönköping

 • Regulatoriskt

  Castellums anställer Erika Olsén som CIO

  Erika Olsén, gediget erfaren från både internationell och svensk fastighetsmarknad, har utsetts till CIO (Chief Investment Officer) i Castellum AB (publ). Tjänsten är nyinrättad och Olsén kommer att ansvara för bolagets övergripande investeringsstrategi och för större transaktioner, en roll som VD Henrik Saxborn har i dag. Hon tillträder den 9 november och kommer att ingå i Castellums ledningsgrupp.

 • Regulatoriskt

  Castellums hållbarhetsarbete utmärker sig internationellt

   Castellum, ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige, tilldelades igår vid en ceremoni i Verona i Italien, World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability som en del i deras Europe Region Leadership Awards. Priset delas ut för att främja ledande företag inom hållbarhetsområdet samt inspirera till best practice inom hållbart byggande, företagsengagemang och hållbara projekt.

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 180 Mkr

  Köper Kungsporten mellan Göteborg och Kungsbacka ”Vi fortsätter växa där Sverige växer mest”

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar på Kungsholmen i Stockholm

  Strategisk etablering på Kungsholmen. Förvärvet i linje med vår portföljförflyttning.

 • Regulatoriskt

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 1,6 miljarder kr i Hagastaden i Stockholm och säljer för 280 Mkr

   Castellum AB (publ) förvärvar, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, ett stort kontors-projekt för ca 1,6 miljarder kr som är under uppförande i den expansiva stadsdelen Hagastaden i Stockholm. Fastigheten är välbelägen i området och ligger i direkt anslutning till Nya Karolinska Solna. Samtidigt tecknas ett avtal med motparten, NCC AB, om försäljning av kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna.

 • Regulatoriskt

  Castellum omdisponerar portföljen i Stockholm och säljer för 822 Mkr

  Castellum AB (publ) säljer, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, en portfölj bestående av elva kontorsfastigheter om totalt ca 88 500 kvm i norra Storstockholm. Fastigheterna är belägna i Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna och har en uthyrningsgrad om ca 70%. Försäljningspriset uppgick till 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering. Till följd av försäljningen kostnadsförs reservering av periodiserad hyresrabatt, vilket påverkar försäljningsresultatet med -20 Mkr. Frånträdesdag är 8 december 2015.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 289 Mkr

   Bygger om Sillfabriken i Göteborg Investerar i fullt uthyrd bilanläggning i Malmö Växer vid A6-området i Jönköping

 • Regulatoriskt

  Castellums anställer Erika Olsén som CIO

  Erika Olsén, gediget erfaren från både internationell och svensk fastighetsmarknad, har utsetts till CIO (Chief Investment Officer) i Castellum AB (publ). Tjänsten är nyinrättad och Olsén kommer att ansvara för bolagets övergripande investeringsstrategi och för större transaktioner, en roll som VD Henrik Saxborn har i dag. Hon tillträder den 9 november och kommer att ingå i Castellums ledningsgrupp.

 • Regulatoriskt

  Castellums hållbarhetsarbete utmärker sig internationellt

   Castellum, ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige, tilldelades igår vid en ceremoni i Verona i Italien, World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability som en del i deras Europe Region Leadership Awards. Priset delas ut för att främja ledande företag inom hållbarhetsområdet samt inspirera till best practice inom hållbart byggande, företagsengagemang och hållbara projekt.

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 180 Mkr

  Köper Kungsporten mellan Göteborg och Kungsbacka ”Vi fortsätter växa där Sverige växer mest”

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar på Kungsholmen i Stockholm

  Strategisk etablering på Kungsholmen. Förvärvet i linje med vår portföljförflyttning.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt