Castellum investerar för 762 Mkr

I korthet:

  •  Castellum förvärvar i Marievik, Stockholm.
  •  Castellum fördubblar fastighetsinnehavet i Köpenhamn.

Castellum AB (publ) förvärvar, via de helägda dotterbolagen Fastighets AB Brostaden och Fastighets AB Briggen en, portfölj som utgörs av en central fastighet i Stockholm och tre fastigheter i Köpenhamn.

I Stockholm förvärvar Brostaden en kontorsfastighet om 11 500 kvm samt ett parkeringshus i Marievik, ett område med en etablerad kontorsmarknad och goda kommunikationer. Investeringen uppgick till 324 Mkr. Tillträde sker 28 januari 2015.

I Danmark förvärvar Briggen kontors- och lagerfastigheter om totalt 51 200 kvm i Albertslund, Brøndby och Søborg i nordvästra delen av Storköpenhamn som bedöms ha potential då det bland annat planeras infrastrukturutbyggnad i området. Briggen växer nu i en del av Köpenhamn där man sedan tidigare är etablerad. Investeringen uppgick till 383 Mkr. Tillträde sker 28 januari 2015.

Briggen har även förvärvat en fullt uthyrd kontorsbyggnad om 2 600 kvm i Herlev företagspark i Storköpenhamn. Investeringen uppgick till 34 Mkr. Tillträde har skett.

I och med förvärven i Köpenhamn mer än fördubblar Briggen sitt innehav i Danmark.

”Det här gör oss starkare på två av våra marknader – i Stockholm genom att vi kompletterar vårt bestånd med ytterligare en fastighet i bra läge och i Köpenhamn genom att vi koncentrerar verksamheten och växer där vi redan är etablerade”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum.

Briggen har dessutom förvärvat en fullt uthyrd kontors- och lagerfastighet i Väla Södra i Helsingborg om 2 800 kvm. Investeringen uppgick till 21 Mkr. Tillträde har skett.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55