Castellum satsar på logistikanläggning i Göteborg och investerar 100 Mkr i Örebro

Castellum AB (publ) har, genom det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, valts ut som en av två aktörer att uppföra ett nytt logistikcenter på Hisingen av ett slag som i dag inte finns i Göteborg. Anläggningen kommer att ligga i anslutning till Göteborgs hamn. Eklandia tilldelas mark som möjliggör nyproduktion upp till 75 000 kvm. Marken arrenderas fram till byggstart.

Castellum är, genom sina sex dotterbolag, Sveriges största ägare av logistikfastigheter.

”Det är intressant för oss att delta i byggandet av denna stora logistikanläggning i bästa läge”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Jag bedömer att vi är utvalda tack vare vår långsiktighet som fastighetsägare och vår kunskap och erfarenhet. Det är vi självfallet stolta över”.

Aspholmen Fastigheter AB har påbörjat nybyggnation av 4 300 kvm kontor vid Drottningparken i Örebro med närhet till city och Södra Station. Investeringen beräknas uppgå till 100 Mkr och inflyttningsdatum är beräknat till april 2016. Hyreskontrakt är tecknade för 40% av byggnaden.

”Castellum har ambitionen att utvecklas utifrån kvalitet och densitet. Vi bygger nu nya miljöcertifierade kontor med hög standard i centrala Örebro”, säger Henrik Saxborn.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55