Årsredovisning 2014

Castellums årsredovisning 2014 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av februari.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i mitten av februari.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3.3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

 Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   |  Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55