April

Alla nyheter

  • 5% tillväxt i förvaltningsresultatet

    Göteborg 15 april 2015 Castellums delårsrapport januari-mars 2015: 5% tillväxt i förvaltningsresultatet

  • Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kr

     Castellum AB (publ) och Heimstaden AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.

Koncernnyheter

  • Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kr

     Castellum AB (publ) och Heimstaden AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.