April

Alla nyheter

 • 5% tillväxt i förvaltningsresultatet

  Göteborg 15 april 2015 Castellums delårsrapport januari-mars 2015: 5% tillväxt i förvaltningsresultatet

 • Regulatoriskt

  Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kr

   Castellum AB (publ) och Heimstaden AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum och Heimstaden i affär om 2,4 miljarder kr

   Castellum AB (publ) och Heimstaden AB (publ) har genomfört en affär med ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kr. Affären omfattar totalt 27 fastigheter om 186 668 kvm i Norrköping, Linköping, Örebro och Solna. I och med affären påbörjas även en gemensam satsning på stadsutveckling i Linköping och Norrköping.