Castellum investerar på Kungsholmen i Stockholm

Strategisk etablering på Kungsholmen. Förvärvet i linje med vår portföljförflyttning.

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, förvärvat fastigheten Hornsberg 10 på västra Kungsholmen i Stockholm om totalt ca 14 900 kvm. Investeringen uppgick till 421 Mkr och tillträde sker den 23 september 2015.

Fastigheten består av tre sammanlänkade byggnader fördelat på ca 9 500 kontor, 2 000 kvm butik, 1 400 kvm laboratorium, 400 kvm restaurang och resterande del lager och förråd. Uthyrningsgraden är 95%. 

”Detta är vår första etablering på Kungsholmen och ett bevis på den portföljförflyttning som pågår i Castellum”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Förvärvet innebär att vi växer i ett strategiskt intressant område – västra Kungsholmen – där flera större företag valt att lägga sina huvudkontor. Fastigheten har potentiella utbyggnadsmöjligheter som vi med glädje tar oss an”.

I Smista-området, som utvecklats till ett av Storstockholms starkaste bilhandelskluster, har dessutom Brostaden påbörjat en fullt uthyrd tillbyggnation om 1 165 kvm verkstads- och försäljningsyta i en fastighet om 1 390 kvm för en befintlig kund. Investeringen beräknas uppgå till 19 Mkr, varav 1 Mkr avser egen mark, och vara färdigställd andra kvartalet 2016.

   I Botkyrka har Brostaden påbörjat en ombyggnation av lager- och kontorsytor för en befintlig kund. Investeringen beräknas uppgå till 17 Mkr och vara färdigställd vid årsskiftet 2015/2016.

I centrala Lund har Fastighets AB Briggen påbörjat en ombyggnation av 2 320 kvm i en butikfastighet. De nya ytorna är fullt uthyrda och investeringen beräknas uppgå till 22 Mkr och vara färdigställd under fjärde kvartalet 2015.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 40 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55