Castellums hållbarhetsarbete utmärker sig internationellt

 Castellum, ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige, tilldelades igår vid en ceremoni i Verona i Italien, World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability som en del i deras Europe Region Leadership Awards. Priset delas ut för att främja ledande företag inom hållbarhetsområdet samt inspirera till best practice inom hållbart byggande, företagsengagemang och hållbara projekt.

Organisationen bakom priset, World Green Building Council, är ett globalt nätverk med fokus på hållbarhet i fastighetssektorn och finns representerat i över hundra länder. Nationella Green Building Councils i hela Europa har nominerat företag som leder utvecklingen inom hållbarhet i respektive land till det pris som Castellum nu tilldelas. I prismotiveringen sägs att Castellums hållbarhetsarbete ”såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt är en tydlig del i bolagets affärsmodell och därigenom bidrar till övergången till en hållbar miljö”.

Det är andra gången på kort tid som bolaget uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete. Castellum tilldelades i september hållbarhetsutmärkelsen ”Green Star 2015” vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn. Bakom denna utmärkelse står GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell organisation som arbetar för att stärka och skydda aktieägare genom att utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen globalt. Över 700 fastighetsbolag och -fonder världen över deltog i utvärderingen.

Castellum har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan bolaget bildades i mitten av 90-talet. Idag är bolagets hållbarhetsarbete uppdelat i fyra fokusområden - det handlar om att minimera resursanvändningen såsom energi, och vatten, utveckla ett hållbart fastighetsbestånd, hållbara samarbeten med kunder och leverantörer samt socialt engagemang.

”Det känns fantastiskt att i hård konkurrens få ta emot dessa prestigefyllda pris”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB (publ) som är moderbolag för sex helägda dotterbolag med fastigheter från Uppsala till Köpenhamn. ”Utmärkelserna sporrar hela koncernen att fortsätta med utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.”

”Castellum väljer inte mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt – tvärtom är hållbarhetsarbetet en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt” fortsätter Saxborn.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50
Filip Elland, hållbarhetssamordnare. Telefon 0734 48 95 04

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55