November

Alla nyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum omdisponerar portföljen i Stockholm och säljer för 822 Mkr

  Castellum AB (publ) säljer, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, en portfölj bestående av elva kontorsfastigheter om totalt ca 88 500 kvm i norra Storstockholm. Fastigheterna är belägna i Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna och har en uthyrningsgrad om ca 70%. Försäljningspriset uppgick till 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering. Till följd av försäljningen kostnadsförs reservering av periodiserad hyresrabatt, vilket påverkar försäljningsresultatet med -20 Mkr. Frånträdesdag är 8 december 2015.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 289 Mkr

   Bygger om Sillfabriken i Göteborg Investerar i fullt uthyrd bilanläggning i Malmö Växer vid A6-området i Jönköping

 • Regulatoriskt

  Castellums anställer Erika Olsén som CIO

  Erika Olsén, gediget erfaren från både internationell och svensk fastighetsmarknad, har utsetts till CIO (Chief Investment Officer) i Castellum AB (publ). Tjänsten är nyinrättad och Olsén kommer att ansvara för bolagets övergripande investeringsstrategi och för större transaktioner, en roll som VD Henrik Saxborn har i dag. Hon tillträder den 9 november och kommer att ingå i Castellums ledningsgrupp.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum omdisponerar portföljen i Stockholm och säljer för 822 Mkr

  Castellum AB (publ) säljer, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, en portfölj bestående av elva kontorsfastigheter om totalt ca 88 500 kvm i norra Storstockholm. Fastigheterna är belägna i Akalla, Upplands Väsby, Kista och Sollentuna och har en uthyrningsgrad om ca 70%. Försäljningspriset uppgick till 822 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om 14 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering. Till följd av försäljningen kostnadsförs reservering av periodiserad hyresrabatt, vilket påverkar försäljningsresultatet med -20 Mkr. Frånträdesdag är 8 december 2015.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum investerar 289 Mkr

   Bygger om Sillfabriken i Göteborg Investerar i fullt uthyrd bilanläggning i Malmö Växer vid A6-området i Jönköping

 • Regulatoriskt

  Castellums anställer Erika Olsén som CIO

  Erika Olsén, gediget erfaren från både internationell och svensk fastighetsmarknad, har utsetts till CIO (Chief Investment Officer) i Castellum AB (publ). Tjänsten är nyinrättad och Olsén kommer att ansvara för bolagets övergripande investeringsstrategi och för större transaktioner, en roll som VD Henrik Saxborn har i dag. Hon tillträder den 9 november och kommer att ingå i Castellums ledningsgrupp.