Castellum investerar 327 Mkr - första etableringen i Hyllie, Malmö

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen, förvärvat fastigheten Mässhallen 2 i Hyllie, en av Malmös främsta tillväxtmarknader. Fastigheten – som kommer att vara fullt uthyrd vid tillträdet – har en total yta om drygt 7 300 kvm. Investeringen är Castellums första i området och uppgår till 327 Mkr. Tillträde sker när fastigheten är färdigställd i april 2016.

Fastigheten ligger invid Malmömässan och Malmö Arena med 400 meter till Hyllie station, en av Citytunnelns tre stationer. Den högkvalitativa byggnaden uppförs i åtta plan fördelat på knappt 7 100 kvm kontor samt drygt 200 kvm butik/restaurang. Därutöver kommer 29 parkeringsplatser att finnas i källarplanet.

Bland hyresgästerna finns bl a NCC, Boozt.com och Zumtobel. Den genomsnittliga avtalstiden uppgår vid tillträdet till 7,1 år och de totala hyresintäkterna till 18 Mkr efter avdrag för rabatter om 1 Mkr under det första året. Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om 4 miljarder kr varav 327 Mkr kommer att utnyttjas till förvärvet.

Mässhallen 2 kommer att rymma en solcellsanläggning och klassas enligt det internationella miljöcertifierings-systemet BREEAM, med ambitionen att nå nivå excellent.

”Förvärvet är det strategiska första steget i syfte att positionera oss som en drivande aktör i Hyllie”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Det är här som en stor del av Malmös tillväxt kommer att ske. Affären blir en god grund för vår fortsatta, långsiktiga utveckling med att etablera fler kvalitetsprojekt i området ”.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
   Castellum har under 2015 tilldelats dels två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.
   Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55