Castellums anställer Erika Olsén som CIO

Erika Olsén, gediget erfaren från både internationell och svensk fastighetsmarknad, har utsetts till CIO (Chief Investment Officer) i Castellum AB (publ). Tjänsten är nyinrättad och Olsén kommer att ansvara för bolagets övergripande investeringsstrategi och för större transaktioner, en roll som VD Henrik Saxborn har i dag. Hon tillträder den 9 november och kommer att ingå i Castellums ledningsgrupp.

Erika Olsén lämnade KTH år 2000 som nyutexaminerad civilingenjör inom lantmäteri, med inriktning på bygg- och fastighetsekonomi. Därefter har hon bland annat varit partner i Tenzing och associate director hos JLL i London.

”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Erika, hennes stora erfarenhet från så många olika transaktioner och hennes genomförandekraft kommer att förstärka den nuvarande organisationen på ett utmärkt sätt”, säger Henrik Saxborn. ”Vi förbättrar nu ytterligare våra förutsättningar att fortsätta att investera där Sverige och Danmark växer mest”.

Castellum har under året nettoinvesterat 2 412 Mkr genom förvärv, ny-, till- och ombyggnationer för 2 691 Mkr och försäljningar för 279 Mkr.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Telefon 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55