December

Alla nyheter

  • Regulatoriskt

    Castellum investerar 1,6 miljarder kr i Hagastaden i Stockholm och säljer för 280 Mkr

     Castellum AB (publ) förvärvar, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, ett stort kontors-projekt för ca 1,6 miljarder kr som är under uppförande i den expansiva stadsdelen Hagastaden i Stockholm. Fastigheten är välbelägen i området och ligger i direkt anslutning till Nya Karolinska Solna. Samtidigt tecknas ett avtal med motparten, NCC AB, om försäljning av kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna.

Koncernnyheter

  • Regulatoriskt

    Castellum investerar 1,6 miljarder kr i Hagastaden i Stockholm och säljer för 280 Mkr

     Castellum AB (publ) förvärvar, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, ett stort kontors-projekt för ca 1,6 miljarder kr som är under uppförande i den expansiva stadsdelen Hagastaden i Stockholm. Fastigheten är välbelägen i området och ligger i direkt anslutning till Nya Karolinska Solna. Samtidigt tecknas ett avtal med motparten, NCC AB, om försäljning av kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna.