6% tillväxt i förvaltningsresultat och en föreslagen utdelning om 4,90 kr/aktie