Christoffersson och Sundberg går i pension

Tage Christoffersson, affärsutvecklingschef i Castellum AB (publ), och Christer Sundberg, VD i Harry Sjögren AB, helägt dotterbolag till Castellum AB, går i pension under 2016. Båda har varit verksamma i Castellum sedan koncernen bildades på 1990-talet.

Tage Christoffersson är sedan 2013 affärsutvecklingschef i Castellum. Han var dessförinnan, från 1995, verkställande direktör i Eklandia Fastighets AB, ett av Castellums sex helägda dotterbolag. Tage kommer att kvarstå i tjänst till årets slut och ersättare är ännu ej utsedd.

Christer Sundberg är sedan 1993 verkställande direktör i Harry Sjögren AB och kommer att sluta under våren. Ersättare är ännu inte utsedd.

”Jag vill tacka både Tage och Christer för deras helhjärtade och långa engagemang”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Deras oförtrutna arbete har starkt bidragit till Castellums framgångar och till Västsveriges utveckling”.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55