Mars

Alla nyheter

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum fullföljer affären i Norrköping och Linköping - köper återstoden av gamla Ståhls

  Castellum AB (publ) har, genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, förvärvat resterande 50% av CORHEI Fastighets AB (före detta Henry Ståhl Fastigheter AB). Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2 083 Mkr. Aktierna förvärvades för 555 Mkr.    Affären innebär att Castellum äger CORHEI:s bestånd bestående av 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping, och därmed fullt ut kan integrera verksamheten tidigare än planerat.

 • Regulatoriskt

  Castellum utvärderar möjligheterna till ett förvärv av betydande fastighetsbestånd

  Med anledning av Nasdaq Stockholms beslut den 7 mars 2016 om att stoppa handeln för aktierna i Castellum AB (publ) och alla övriga instrument kopplade till aktierna samt Castellums obligationer från klockan 17:05 samma dag tills vidare med hänvisning till 22 kap. 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden bekräftar Castellum att bolaget för närvarande befinner sig i en utvärderingsfas avseende ett möjligt förvärv av Norrportens fastighetsbestånd.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum fullföljer affären i Norrköping och Linköping - köper återstoden av gamla Ståhls

  Castellum AB (publ) har, genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, förvärvat resterande 50% av CORHEI Fastighets AB (före detta Henry Ståhl Fastigheter AB). Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2 083 Mkr. Aktierna förvärvades för 555 Mkr.    Affären innebär att Castellum äger CORHEI:s bestånd bestående av 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping, och därmed fullt ut kan integrera verksamheten tidigare än planerat.

 • Regulatoriskt

  Castellum utvärderar möjligheterna till ett förvärv av betydande fastighetsbestånd

  Med anledning av Nasdaq Stockholms beslut den 7 mars 2016 om att stoppa handeln för aktierna i Castellum AB (publ) och alla övriga instrument kopplade till aktierna samt Castellums obligationer från klockan 17:05 samma dag tills vidare med hänvisning till 22 kap. 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden bekräftar Castellum att bolaget för närvarande befinner sig i en utvärderingsfas avseende ett möjligt förvärv av Norrportens fastighetsbestånd.