Castellum skapar ny koncernstruktur med starkare lokalt fokus och samlar hela verksamheten under ett varumärke

Castellum samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten. De sex dotterbolagen blir fyra regioner; Väst, Stockholm, Mitt och Öresund. Samtidigt påbörjas ett arbete med att skapa en mer enhetlig organisation, gemensamma supportfunktioner samt kvalitativa och effektiva stödprocesser. Castellum startar även ett antal strategiska initiativ för att utveckla nästa generations städer.

”Nu tar vi Castellum till nästa nivå och sätter formen för vår fortsatta tillväxt. Genom den här förändringen stärker vi vår lokala beslutskraft och snabbhet, samtidigt som vi ännu bättre utnyttjar vår storlek och utvecklingen på marknaden för att växa, utveckla vår affär och leverera värde till våra aktieägare”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Strukturen förenklas genom att dagens sex dotterbolag blir till fyra regioner:

  •  Eklandia Fastighets AB och Harry Sjögren AB slås ihop och bildar Region Väst i Castellum, som kommer att ledas av Cecilia Fasth.
  •  Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter AB slås ihop och bildar Region Mitt i Castellum, som kommer att ledas av Claes Larsson.
  •  Fastighets AB Brostaden blir Region Stockholm i Castellum och kommer att ledas av Anders Nilsson.
  •  Fastighets AB Briggen blir Region Öresund i Castellum och kommer att ledas av Ola Orsmark.

Ett gemensamt varumärke och en förenklad struktur ska skapa affärsmöjligheter genom ökad tydlighet i kontakt med kunder, leverantörer, nuvarande och potentiella medarbetare samt andra externa intressenter. Lokalt fokus stärks genom att affärsområdescheferna får en mer framskjuten roll och förändrade kundbehov ska mötas genom att bygga upp specialistfunktioner och därigenom utnyttja koncernens storlek.

Claes Junefelt, tidigare VD för Fastighets AB Corallen, kommer att fortsätta som projektutvecklingschef inom Region Mitt i Castellum. Christer Sundberg, tidigare VD för Harry Sjögren AB, kommer enligt tidigare kommunikation att gå i pension under våren.

Arbetet med att etablera den nya koncernstrukturen och det gemensamma varumärket kommer att genomföras under 2016. Förändringen kommer att föregås av fackliga förhandlingar.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en thyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Castellum äger  och förvaltar fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55