Maj

Alla nyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum offentliggör prospekt

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande. Castellum AB (publ) offentliggjorde den 13 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en i sin helhet garanterad nyemission med företrädesrätt för Castellums aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB (publ). Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 20 maj 2016. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Castellums hemsida: www.castellum.se.

 • Regulatoriskt

  Castellum utser ny HR-chef och ny hållbarhetschef

  Castellum AB (publ) har utsett Anne Thelin-Ehrling till HR-chef och Filip Elland till hållbarhetschef för koncernen. Anne Thelin-Ehrling tar också plats i Castellums ledningsgrupp. Utnämningarna är en del i den pågående process där bolaget nu skapar en ny koncernstruktur och etablerar gemensamma och ännu mer effektiva supportfunktioner.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum offentliggör villkor för företrädesemission

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande i samband med den planerade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Castellums aktieägare och förvärvet av Norrporten. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum offentliggör prospekt

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande. Castellum AB (publ) offentliggjorde den 13 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en i sin helhet garanterad nyemission med företrädesrätt för Castellums aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB (publ). Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 20 maj 2016. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Castellums hemsida: www.castellum.se.

 • Regulatoriskt

  Castellum utser ny HR-chef och ny hållbarhetschef

  Castellum AB (publ) har utsett Anne Thelin-Ehrling till HR-chef och Filip Elland till hållbarhetschef för koncernen. Anne Thelin-Ehrling tar också plats i Castellums ledningsgrupp. Utnämningarna är en del i den pågående process där bolaget nu skapar en ny koncernstruktur och etablerar gemensamma och ännu mer effektiva supportfunktioner.

 • Regulatoriskt

 • Regulatoriskt

  Castellum offentliggör villkor för företrädesemission

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande i samband med den planerade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Castellums aktieägare och förvärvet av Norrporten. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.