Castellum utser ny HR-chef och ny hållbarhetschef

Castellum AB (publ) har utsett Anne Thelin-Ehrling till HR-chef och Filip Elland till hållbarhetschef för koncernen. Anne Thelin-Ehrling tar också plats i Castellums ledningsgrupp. Utnämningarna är en del i den pågående process där bolaget nu skapar en ny koncernstruktur och etablerar gemensamma och ännu mer effektiva supportfunktioner.

I början av april aviserade Castellum AB – som drivits genom sex helägda dotterbolag – att hela verksamheten samlas under samma varumärke. Det är mot denna samlade bakgrund som de båda utnämningarna ska ses.

Anne Thelin-Ehrling har bred erfarenhet inom strategisk och operativ HR, i kund-, sälj- och serviceindustri samt fastighetssektorn. Hon har bland annat arbetat i SAS och Stronghold Invest AB, Newsecs moderbolag. Sedan i vintras har Anne haft uppdraget att etablera en central HR-funktion i Castellum.

Filip Elland är civilingenjör och utexaminerades vid Lunds Tekniska Högskola 2011. Han anställdes i Fastighets AB Briggen, ett av Castellums dotterbolag, år 2012 som hållbarhetssamordnare dels för koncernen, dels för verksamheten i Öresund.

Castellum har arbetat med hållbarhetsfrågor och långsiktigt ansvarstagande sedan bolaget bildades för drygt 20 år sedan. Senast i höstas uppmärksammades bolaget internationellt i två sammanhang. Castellum mottog dels World Green Buildings Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainibility, ett slags EM i hållbarhet, dels Green Star 2015 som innebär att Castellum är ett av de högst hållbarhetsrankade bolagen i världen inom fastighetssektorn.

”De båda utnämningar vi nu beslutat om är en viktig del i arbetet med att ta Castellum till nästa nivå och sätta formen för vår framtida, långsiktiga tillväxt”, säger Henrik Saxborn, bolagets verkställande direktör. ”Totalt stärker vi vår lokala beslutskraft ytterligare samtidigt som vi bättre utnyttjar vår storlek för att växa. Det innebär att vi kan utveckla vår affär till förmån både för våra kunder och för våra aktieägare”.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55