Castellum senarelägger offentliggörandet av sin delårsrapport januari-juni 2016

Bolaget har i dag offentliggjort sitt tillträde av Norrporten AB (publ) och beslut om apport-emission samt överlåtelse av återköpta aktier. Med anledning härav senarelägger bolaget offentliggörandet av sin delårsrapport januari–juni 2016 till den 15 juli 2016.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74 74

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl 14.40.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde, inklusive Norrportens fastighetsbestånd, uppgår till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016, och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55