Castellum investerar 222 Mkr

Castellum AB (publ) har påbörjat två nybyggnationer i Smista-området i Huddinge, Stockholm, där investeringen totalt beräknas uppgå till 222 Mkr. Castellum har utvecklat totalt ca 49 000 kvm i Smista-området.

”Vi har sedan millennieskiftet utvecklat Smista till Stockholms främsta kluster för bilförsäljning – och nu stärker vi vår ställning ytterligare i området”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Den ena investeringen, som innebär en nybyggnation för expanderande Hedin Bil, avser nybyggnation av totalt ca 12 500 kvm varav 5 500 kvm avser ytor för bilhandel och 7 000 kvm tillhörande garage. Investeringen beräknas uppgå till 162 Mkr, varav 14 Mkr avser värdet av egen mark. Nybyggnationen beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2017, och genomförs enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå Silver. Ett 15-årigt avtal har tecknats med Hedin Bil med ett årligt hyresvärde om 13,5 Mkr.

Den andra investeringen avser en nybyggnation av totalt ca 6 900 kvm för hyresgästen Veho Bil som expanderar, där 2 200 kvm avser lokaler för bilhandel och resterande del avser garage. Investeringen beräknas uppgå till 60 Mkr, varav 1 Mkr avser värdet av egen mark, och vara färdigställd under tredje kvartalet 2017. Nybyggnationen genomförs enligt miljöcertifierings-systemet Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå Silver. Ett 10-årigt avtal har tecknats med Veho Bil med ett årligt hyresvärde om 5,8 Mkr.

Castellum har outnyttjade krediter om ca 8 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2016 kl 9.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 72 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55