Castellums hållbarhetsarbete i världsklass

Hållbarhetsarbetet inom Castellum, ett av de största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen, fortsätter att uppmärksammas internationellt – genom två nya prestigefulla priser. Dessutom har Castellum valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

”Det här visar att Castellum håller världsklass”, säger Filip Elland, koncernens hållbarhetschef. ”Vi får de här priserna för vårt högkvalitativa hållbarhetsarbete – och för att vi dessutom är transparenta och öppna i kommunikationen kring allt vi gör”.

De här två utmärkelserna får Castellum nu motta:

  • Global Sector Leader som utdelas av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell organisation som arbetar för att stärka och skydda aktieägare genom att utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen globalt.
  • Förstapris för bästa hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association) som arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och därmed ökad trygghet för investerare.

Castellum har prioriterat hållbarhetsfrågor ända sedan bolaget bildades i mitten av 1990-talet, inte minst ur ett socialt perspektiv. Sedan 2012 har bolaget till exempel ett program för lärlingar som omfattar fyra procent av de anställda och där tre fjärdedelar anställts efter lärlingstiden.

Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och jobbar långsiktigt och brett; från energibesparingar och minskad koldioxidpåverkan till avfalls- och vattenhanteringsfrågor. Koncernens energiförbrukning har minskat med nästan en tredjedel på tio år.

Utmärkelsen Global Sector Leader innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler av GRESB, som varje år gör en global genomgång av hållbarhetsarbetet i 700 stora fastighetsbolag och -fonder.

Priset för bästa hållbarhetsrapportering i Europa, EPRA Gold, är ett erkännande av att Castellum både gör det vi lovar inom hållbarhetsområdet och dessutom är tydliga i kommunikationen.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), ägt av RobecoSAM, bjuder varje år in över 3 400 noterade bolag i alla branscher internationellt, att delta i utvärderingen. De som presterar i topp globalt kvalificerar in till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte är att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

”Samhällsnytta är lönsamt. Vi visar våra intressenter, bland annat hyresgäster och investerare, att Castellums systematiska hållbarhetsarbete skapar värde”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.
 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2016 kl 9.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, 0734-48 95 04

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 72 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55