Oktober

Alla nyheter

Koncernnyheter

  • Regulatoriskt

    Castellum säljer fastigheter i Malmö och Lund för 893 Mkr

    Castellum AB (publ) har sålt 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund. Försäljningspriset uppgick till 893 Mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 44 Mkr, vilket är i linje med senaste värdering. Frånträde sker den 1 december 2016.