Castellum säljer för 4 500 Mkr i Sundsvall, Umeå och Luleå

Castellum har genomfört en försäljning av 10 fastigheter i Sundsvall, 13 fastigheter i Umeå och 9 fastigheter i Luleå.

Försäljningspriset uppgick till 4 500 Mkr, efter avdrag av bedömd uppskjuten skatt om cirka 100 Mkr, vilket översteg värderingen med 8% och köpeskillingen vid förvärvet av Norrporten i våras med 16%. Resultatet kommer även påverkas av försäljningsomkostnader om cirka 30 Mkr, upplösen av goodwill om cirka 320 Mkr samt uppskjuten skatteintäkt om 350 Mkr. Affären genomfördes med en direktavkastning om 5,1% på nuvarande driftnetto efter Castellums administrationskostnader.

Köpare är Diös och frånträde sker den 1 februari 2017.

Försäljningen är villkorad av att företrädesemission godkänns vid extra bolagsstämma i Diös. Sedvanlig konkurrensprövning av försäljningen kommer att ske av Konkurrensverket. Castellum har en garanti att huvudägarna i Diös, representerade 36% av kapitalet, kommer teckna sina respektive pro-rata andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor.

Portföljen som nu säljs består främst av kontor/butiker och ett visst inslag av bostäder, totalt cirka 216 000 kvm, fördelat på 10 fastigheter i Sundsvall om cirka 53 000 kvm, 13 fastigheter i Umeå om cirka 87 000 kvm och 9 fastigheter i Luleå om cirka 76 000 kvm. Försäljningen innebär att Castellum koncenterar beståndet och i och med denna affär lämnar Umeå, att innehavet i Luleå reduceras kortsiktigt till en fastighet och att innehavet i Sundsvall ytmässigt reduceras med en fjärdedel. Totalt motsvarar försäljningen 15% av den fastighetsportfölj som förvärvades i samband med Norrporten-affären.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 360 Mkr och driftnettot till cirka 230 Mkr (inklusive administrationskostnader). De största hyresgästerna är Sveriges Domstolar, Skandia och Trafikverket. Den ekonomiska uthyrningsgraden är cirka 93% och den genomsnittliga kontraktslängden cirka 4,5 år.

Castellum fortsätter i och med affären att genomföra det som utlovades efter förvärvet av Norrporten i våras: att sälja fastigheter för minst 4 miljarder kronor som en del i finansieringen. Tidigare i höst har Castellum sålt fastigheter för cirka 1,2 miljarder kronor.  

”Affären innebär att vi koncentrerar verksamheten till färre orter – och att vi därmed ökar densiteten i beståndet”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef och tillägger att den portfölj som nu säljs rönt ett stort intresse.

”Castellum kommer”, säger Saxborn vidare, ” i enlighet med vår långsiktiga strategi, att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet, genom såväl projekt som förvärv”.

Fastigheter som affären omfattar:
Sundsvall: Aesculapius 10, Badhuset 1, Bryggeriet 1, Cupido 7, Järnvägsstationen 1, Skandia 1, Stenhuggaren 5, Vesta 1, Vesta 3 och Ödet 7.
Umeå: Ask 5, Björken 1, Hugin 4, Kraften 12, Läraren 1, Magne 4, Nytorget 2, Odin 12, Skvadronen 2, Slöjdaren 3, Sågen 5, Vipan 24 och Älvsbacka 9, 10.
Luleå: Biet 1, Forellen 9, Gripen 1, Hermelinen 12, Hunden 15, Katten 14, Råttan 17, Strutsen 14 och Östermalm 6:16.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

 www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund. 

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55