Castellum säljer för 472 Mkr i Sundsvall och Östersund

Castellum har genomfört en försäljning av 4 fastigheter i Sundsvall och 6 fastigheter i Östersund om totalt cirka 48 000 kvm.

Försäljningspriset uppgick till 472 Mkr, efter avdrag för omkostnader och uppskjuten bedömd skatt om 19 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Resultatet kommer även påverkas av upplösen av goodwill om cirka 40 Mkr samt uppskjuten skatteintäkt om cirka 25 Mkr.

Köpare är NP3 Fastigheter och frånträde sker den 31 mars 2017.

Portföljen som nu säljs består av kontor och lager, totalt cirka 48 000 kvm, fördelat på cirka 13 000 kvm i 4 fastigheter i Sundsvall och cirka 35 000 kvm i 6 fastigheter i Östersund. Försäljningen innebär att Castellum nu lämnar Östersund.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 50 Mkr. De största hyresgästerna är Prolympia, Arbetsförmedlingen och Bridgestone Sweden AB. Den ekonomiska uthyrningsgraden är 80% och den genomsnittliga kontraktslängden 3,4 år.

”Affären är en del av de försäljningar vi aviserat och innebär att vi fortsätter att koncentrera verksamheten genom att minska antalet orter där vi är verksamma”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Fastigheter som affären omfattar:
Sundsvall: Vandringsmannen 3, 4, 5 och 6.
Östersund: Fältjägaren 1, 2, 3, 4 och 6 samt Lugnet 7.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl. 08.00 CET.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

 www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgick vid senaste rapport till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55