Castellum vinner pris för bästa årsredovisning bland börsens största bolag

Castellum har tagit emot priset för bästa årsredovisning 2015 bland svenska aktiebolag noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Toppklass som inspirerar, säger juryn i sin motivering.

Tävlingen är en kvalitativ genomgång och omfattar samtliga börsbolag. Priset delas ut av Finforum och juryn består av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer.

Det är i juryns bedömning av helheten i årsredovisningen som Castellum får omdömet ”toppklass”. Castellums finansiella delar, riskavsnittet, värdeförändringarna samt beskrivningarna kring fastighetsbeståndet lyfts vidare fram som särskilt utmärkta.

Sammantaget, säger juryn, har Castellum producerat en utmärkt årsredovisning som kan ge mycket inspiration till såväl branschkollegor som bolag verksamma inom helt andra områden med ambition att göra en så bra årsredovisning som möjligt.

”Det är glädjande att få ta emot detta pris för bästa årsredovisning bland Large Cap-bolagen - det inspirerar till fortsatt utveckling ”, säger Malin Engelbrecht, kommunikationschef på Castellum.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 10.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
Malin Engelbrecht, kommunikationschef Castellum, 0702-56 10 57

 www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55