Castellum investerar 521 Mkr i Örebro och Uppsala

Castellum har påbörjat två nybyggnationer, en i Örebro och en i Uppsala. Investeringarna beräknas sammanlagt uppgå till 521 Mkr.

I centrala Örebro har Castellum startat nyproduktion av en kontorsfastighet – Citypassagen – om cirka 15 000 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 420 Mkr, varav 45 Mkr avser värdet av egen mark. Byggnaden beräknas vara klar under första kvartalet 2019.  

   Fastigheten är belägen vid norra infartsleden till Örebro och i direkt anslutning till Resecentrum. Byggnaden planeras för att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, lägst nivå silver.

   Det totala årliga hyresvärdet beräknas uppgå till 35 Mkr och ett 15-årigt hyresavtal avseende 46% av hyresvärdet har tecknats med Örebro kommun.

”Vi är stolta över att med detta stora projekt kunna bidra med moderna och flexibla kontorslokaler på den snabbt växande Örebro-marknaden”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum. ”Att vi dessutom redan hyrt ut en ansenlig del av denna välbelägna byggnad är extra stimulerande”. 

I Uppsala har Castellum påbörjat nybyggnation av en distributionsanläggning om cirka 6 000 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 101 Mkr, varav 20 Mkr utgör värdet av förvärvad mark. Byggnaden beräknas vara färdigställd i mars 2018 och uppförs enligt kriterier för Miljöbyggnad och Green Building.

   Fastigheten är belägen i Östra Fyrislund och ett 10-årigt hyresavtal avseende hela byggnaden har tecknats med PostNord till ett årligt hyresvärde av 7,8 Mkr.

”Det är glädjande för oss att förvärva mark i ett tidigt utbyggnadsskede av detta område i Uppsala. Investeringen innebär att vi fortsätter att utöka vårt stora bestånd av lager- och logistikbyggnader i koncernen”, säger Henrik Saxborn.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om drygt 4 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna. 

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgick vid senaste rapport till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55