Januari

Alla nyheter

 • Castellums nya juvel i Stockholm - med både tunnelbana och löparbana

  I morgon tillträder Castellum fastigheten Torsplan 2 i Stockholm. Den toppmoderna och nybyggda fastigheten, miljöcertifierad enligt BREEAM på den högsta nivån i världen, blir en del i det life science-center som nu växer fram i Hagastaden.

 • Castellum tecknar 10-årigt hyresavtal avseende 28 000 kvm logistikyta i Göteborg

  Castellum har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Speed Group avseende en logistikanläggning om 28 000 kvm i anslutning till Göteborgs Hamn.

 • Regulatoriskt

  Castellum avser att bilda fyra regioner

  – VD för Region Norr lämnar koncernen

 • Regulatoriskt

  Castellums bokslutskommuniké 2016: 9% tillväxt i förvaltningsresultat och en föreslagen utdelning om 5,00 kr/aktie

  Hyresintäkterna 2016 uppgick till 4 533 Mkr (3 299 Mkr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 065 Mkr (1 533), motsvarande 8,80 kronor (8,11) per aktie, en förbättring med 9%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 085 Mkr (1 837) och på derivat till 82 Mkr (216). Årets resultat efter skatt uppgick till 4 972 Mkr (2 881), motsvarande 21,20 kronor (15,24) per aktie. Nettoinvesteringarna uppgick till 24 737 Mkr (2 413) varav 29 372 Mkr (2 321) avsåg förvärv, 2 119 Mkr (1 232) ny-, till- och ombyggnationer och 6 754 Mkr (1 140) försäljningar. Under året genomfördes dels en nyemission om 6,2 miljarder kr, dels en apportemission av Castellumaktier motsvarande ett värde om 3,1 miljarder kr, i syfte att finansiera förvärvet av Norrporten. Nettouthyrningen under året uppgick till 178 Mkr (18). Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,25) per aktie, motsvarande en ökning om 18%, att utbetalas vid två tillfällen med vardera 2,50 kronor.

 • Regulatoriskt

  Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

  Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2016, består av Johan Strandberg (ordförande) representerande SEB Fonder, Martin Jonasson representerande Andra AP-fonden, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

 • Regulatoriskt

  Inbjudan till presentation av Castellums bokslutskommuniké 2016

  Henrik Saxborn, verkställande direktör i Castellum och Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera Castellums bokslutskommuniké 2016 för analytiker och media via en kombinerad presentation och telefonkonferens kl 13.00 den 20 januari 2017. Presentationen hålls på engelska.

 • Regulatoriskt

  Castellum tillsätter kommunikationsdirektör

  Ingalill Östman har utnämnts till kommunikationsdirektör på Castellum. Ingalill kommer senast från egen konsultverksamhet men har en lång erfarenhet från flera chefsbefattningar inom globala företag, bl a som Senior Vice President, Group Communications & Government Relations på SKF samt olika roller inom ABB.

Koncernnyheter

 • Regulatoriskt

  Castellum avser att bilda fyra regioner

  – VD för Region Norr lämnar koncernen

 • Regulatoriskt

  Castellums bokslutskommuniké 2016: 9% tillväxt i förvaltningsresultat och en föreslagen utdelning om 5,00 kr/aktie

  Hyresintäkterna 2016 uppgick till 4 533 Mkr (3 299 Mkr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 065 Mkr (1 533), motsvarande 8,80 kronor (8,11) per aktie, en förbättring med 9%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 085 Mkr (1 837) och på derivat till 82 Mkr (216). Årets resultat efter skatt uppgick till 4 972 Mkr (2 881), motsvarande 21,20 kronor (15,24) per aktie. Nettoinvesteringarna uppgick till 24 737 Mkr (2 413) varav 29 372 Mkr (2 321) avsåg förvärv, 2 119 Mkr (1 232) ny-, till- och ombyggnationer och 6 754 Mkr (1 140) försäljningar. Under året genomfördes dels en nyemission om 6,2 miljarder kr, dels en apportemission av Castellumaktier motsvarande ett värde om 3,1 miljarder kr, i syfte att finansiera förvärvet av Norrporten. Nettouthyrningen under året uppgick till 178 Mkr (18). Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,25) per aktie, motsvarande en ökning om 18%, att utbetalas vid två tillfällen med vardera 2,50 kronor.

 • Regulatoriskt

  Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

  Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2016, består av Johan Strandberg (ordförande) representerande SEB Fonder, Martin Jonasson representerande Andra AP-fonden, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, samt Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

 • Regulatoriskt

  Inbjudan till presentation av Castellums bokslutskommuniké 2016

  Henrik Saxborn, verkställande direktör i Castellum och Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera Castellums bokslutskommuniké 2016 för analytiker och media via en kombinerad presentation och telefonkonferens kl 13.00 den 20 januari 2017. Presentationen hålls på engelska.

 • Regulatoriskt

  Castellum tillsätter kommunikationsdirektör

  Ingalill Östman har utnämnts till kommunikationsdirektör på Castellum. Ingalill kommer senast från egen konsultverksamhet men har en lång erfarenhet från flera chefsbefattningar inom globala företag, bl a som Senior Vice President, Group Communications & Government Relations på SKF samt olika roller inom ABB.