Castellum tecknar 10-årigt hyresavtal avseende 28 000 kvm logistikyta i Göteborg

Castellum har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Speed Group avseende en logistikanläggning om 28 000 kvm i anslutning till Göteborgs Hamn.

Speed Group är en av de ledande logistikaktörerna i Göteborg, Borås och Sjuhäradsbygden.

”Det är glädjande att en stor aktör som Speed Group väljer att åter ingå ett långsiktigt avtal med oss – och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Cecilia Fasth, VD Region Väst Castellum.

Efterfrågan på lager- och logistikytor är stor i Göteborg. Castellum offentliggjorde i november 2016 att man påbörjat nybyggnation av en fullt uthyrd anläggning om 19 000 kvm i Mölndal i södra delen av Storgöteborg.

”På kort tid har vi hyrt ut cirka 50 000 kvm inom lager- och logistiksegmentet i Göteborg, vilket tydligt reflekterar den höga efterfrågan på den typen av lokaler”, säger Cecilia Fasth.

Castellum är Sveriges största ägare av lager- och logistikfastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Fasth, VD Region Väst Castellum, 031-744 09 90

 www.castellum.se           

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. 

Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund. 

Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55