Castellum tillsätter kommunikationsdirektör

Ingalill Östman har utnämnts till kommunikationsdirektör på Castellum. Ingalill kommer senast från egen konsultverksamhet men har en lång erfarenhet från flera chefsbefattningar inom globala företag, bl a som Senior Vice President, Group Communications & Government Relations på SKF samt olika roller inom ABB.

Som kommunikationsdirektör för Castellum kommer Ingalill att ansvara för koncernens övergripande kommunikation. Ingalill kommer att ingå i koncernledningen och tillträder sin nya tjänst i mitten av januari.

”Vi ser fram emot att Ingalill, genom sin breda erfarenhet inom kommunikationsområdet, kommer att fortsätta utveckla såväl intern som extern kommunikation i koncernen. Tillsättandet av en ny tjänst ligger helt i linje med de förändringar som pågår i Castellum, vilket innebär att flera funktioner samordnas och effektiviseras och där kommunikationen är en central del i processen” säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 08.00 CET.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50

 www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgick vid senaste rapport till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00, Fax +46 31 13 17 55