Castellum i bytesaffär - förvärvar i Borås och säljer i Mölndal och Partille

Castellum genomför en bytesaffär med Klövern som innebär förvärv av 14 fastigheter i Borås och försäljning av 9 fastigheter i Mölndal och Partille. Till- respektive frånträde sker den 1 april 2017. Affären innebär att Castellum blir den största privata ägaren av kommersiella fastigheter i Borås.

Förvärvspriset uppgår till ca 480 Mkr inklusive omkostnader och försäljningspriset till ca 497 Mkr efter avdrag för omkostnader. Försäljningspriset är strax över Castellums senaste värdering.

Förvärvet i Borås omfattar en sammanlagd yta om ca 81 tkvm och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor och lager/logistik.

Castellums innehav i Borås ökar nu med ca 80% till totalt ca 185 tkvm. Den generella vakansgraden i Borås har minskat under senare år, hyrorna ökat och kommunen har kontinuerlig inflyttning och bedöms som en tillväxtmarknad.

Förvärvet innebär att Castellum tar över Klöverns personal i Borås.

Försäljningen i Partille och Mölndal omfattar totalt 38 tkvm kontor. Den innebär att Castellum helt lämnar Partille och att innehavet i Mölndal omallokeras genom avyttring av kontor och satsningar på nya projekt med goda tillväxtförutsättningar i Åbroområdet.

”Bytesaffären är en del i den pågående omfördelningen av portföljen med höjd kvalitet genom projektutveckling och ökad densitet i tydliga tillväxtmarknader”, säger Henrik Saxborn, Castellums VD.

”Vi tar nu ett fastare grepp om Borås-marknaden som blivit allt mer attraktiv genom kvalitativ stadsutveckling, högskolans expansion, stadig inflyttning samt att de goda kommunikationerna till och från Göteborg stärkts ytterligare”, fortsätter Saxborn.

Bytesaffären i sammandrag:

Förvärvspris: ca 480 Mkr inklusive omkostnader.

Tillträdesdag: 1 april 2017.

Uthyrningsbar yta respektive ekonomisk uthyrningsgrad: ca 81 tkvm med en uthyrningsgrad om ca 86%.

Fastigheter som förvärvet omfattar:
Borås: Ekholma 7, Gjutaren 10, Grävlingen 5, Katrinedal 2, Katrinehill 8, Muttern 3, Laxöringen 1, Milen 7, Muttern 2, Niten 6, Näckrosen 3, Raklinjen 2, Rotorn 3, Uranus 16.

Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 2,5 år.

Hyresvärde: ca 54 Mkr.

Större hyresgäster: Friskis och Svettis, Vattenfall, Tools, Unigraphics och Västra Götalandsregionen.

Försäljningspris: ca 497 Mkr efter avdrag för omkostnader.

Frånträdesdag: 1 april 2017.

Uthyrningsbar yta respektive ekonomisk uthyrningsgrad: ca 38 tkvm med en uthyrningsgrad om drygt 94%.

Fastigheter som försäljningen omfattar:
Mölndal: Pottegården 4, Pottegården 2, Mejramen 1, Ängsviolen 1.
Partille: Kåbäcken 11:7, Ugglum 126:4, Partille 4:2 och 4:25, Ugglum 8:92, Ugglum 8:37.

Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 1,9 år.

Hyresvärde: ca 42 Mkr.

Större hyresgäster: ABB, Rusta, Vestia Construction Group, Midroc och Kollmorgen.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55