Castellum flyttar fram rapportdatum en dag

Castellum AB justerar datum för bolagets rapportering under 2017. Generellt flyttas rapporteringen fram en dag.

Nya datum är:

  •  Delårsrapport januari-mars, 25 april 2017.
  •  Halvårsrapport januari-juni, 13 juli 2017.
  •  Delårsrapport januari-september, 20 oktober 2017.
  •  Bokslutskommuniké 2017, 25 januari 2018.

Rapporterna kommer att publiceras under morgonen respektive rapportdatum.

Inbjudan till efterföljande telefonkonferens eller webcast kommer att distribueras i god tid före respektive rapportdatum.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55