Castellum investerar 220 Mkr i logistikanläggning i Göteborg

Castellum har startat en nybyggnation av en logistikbyggnad i hamnområdet i Göteborg – den första delen i en satsning som möjliggör etablering av storskalig logistik och stödjer expansionen av Göteborgs hamn. Investeringen beräknas uppgå till 220 Mkr, inklusive markförvärv.

Den nya byggnaden, första delen i Hisingen Logistikpark, omfattar drygt 26 000 kvm och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2018. Logistikanläggningen byggs flexibelt och kan delas upp i två eller tre enheter med modern standard för helautomatiserade lager med höga takhöjder, god bärighet och vädertätade dockningsstationer. Anläggningen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå silver.

”Vi stärker nu kvaliteten i portföljen med en flexibel och högkvalitativ logistikanläggning i ett excellent läge”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum som är Sveriges största ägare av lager- och logistikfastigheter.

Totalt har Castellum tilldelats 127 000 kvm mark i logistikparken, varav totalt cirka 60 000 kvm planeras att bebyggas. Utgångspunkten för valet av Castellum var att bolaget arbetar långsiktigt, har ett genuint hållbarhetsarbete, har ett brett kunnande om lager- och logistikanläggningar samt är en lokalt förankrad fastighetsägare.

Utbudet av vakanta lager- och logistiklokaler av modern kvalitet i Göteborgsområdet är sedan många år lågt vilket begränsat möjligheterna för större företag att etablera sig i Göteborg. Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är för närvarande stort i Göteborg, som en följd av hög efterfrågan bland stora industriaktörer vilket i sin tur ökar behoven av tredjepartslogistik. En ökad efterfrågan bland e-handelsbolagen märks också.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om cirka 10 miljarder kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringen.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55