Castellum sluter avtal med EIB om finansiering av två Nearly- zero-energy-buildings

Castellum och Europeiska investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett låneavtal om 75 miljoner euro för finansiering av två ”Nearly-zero-energy-buildings” (NZEB) i Sverige. Låneavtalet, som medger lån med upp till 8 års löptid, har möjliggjorts genom stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), en central del i den Europeiska Kommissionens investeringsplan för Europa.

"Vi på Castellum är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete ger koncernen en konkurrensfördel. Det är ekonomiskt lönsamt, både på kort och lång sikt, att arbeta med hållbar utveckling. Väl integrerade hållbarhetsinsatser bidrar till en effektivare förvaltning och god kontroll av våra fastigheter. Vi är glada att EIB bedömer våra projekt som attraktiva och är beredd att stödja våra ambitioner", säger Castellums VD Henrik Saxborn.

"Det är positivt för oss att vi får tillgång till denna attraktiva finansiering från EIB utan att vi behöver ställa ut säkerheter", säger Castellums CFO Ulrika Danielsson. "Vi ser det som ett tecken på förtroende och en kvalitetsstämpel". 

Castellum kommer att använda lånefaciliteten för att finansiera två NZEB-kontorsbyggnader, Torsplan i Hagastaden i Stockholm och Citypassagen i centrala Örebro.

"Vi är särskilt stolta över att stödja Castellum i detta initiativ eftersom klimatåtgärder finns högt på dagordningen för Europeiska Investeringsbanken", säger Romualdo Massa Bernucci, ansvarig för EIB: s utlåning i de nordiska länderna. "Bostäder så väl som kontorsbyggnader står för en stor del av CO2-utsläppen, så att öka energieffektiviteten är ett viktigt steg för att minska påverkan på miljön i storstäder”.

Castellums NZEB-initiativ passar väl in i EIB:s strategi där finansiering av klimatåtgärder är en prioriterad del. Europeiska investeringsbanken (EIB) är en institution inom Europeiska Unionen som tillhandahåller långfristig finansiering av sunda investeringar i syfte att bidra till EU: s politiska mål. EIB ägs av EU:s medlemsstater.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
Krister Kylås, Treasury-chef, 031-60 74 52 

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm.
   Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55