Castellum tillträder central fastighet i Stockholm

Castellum tillträder fastigheten Sabbatsberg 24 i Stockholm den 2 maj 2017 efter att affären godkänts av kommunfullmäktige i Stockholm.

Investeringen, som aviserades i ett pressmeddelande den 1 februari 2017, uppgår till cirka 780 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om cirka 27 Mkr. Den välkända fastigheten rymde tidigare Stockholm Vattens huvudkontor ochhar idag en uthyrningsbar area om cirka 11 500 kvm samt en befintlig outnyttjad byggrätt om cirka 1 500 kvm.

Castellum äger sedan tidigare grannfastigheterna och planerar nu att tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan. Castellums intention med Sabbatsberg 24 är att skapa ett levande blandkvarter som adderar moderna arbetsplatser i ett mycket attraktivt läge.

Vi ser fram emot både att utveckla den befintliga byggnaden och dessutom bidra med nya kommersiella ytor mitt i hjärtat av Stockholm”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Fastigheten är i huvudsak vakant efter att Stockholm Vatten flyttade i mars 2016. Det skapar möjlighet att utveckla nya, moderna och attraktiva arbets- och mötesplatser i centrala Stockholm samtidigt som de kulturhistoriska kvaliteterna i byggnaden med jugendstil bevaras.

”Detta är ett omfattande utvecklingsprojekt med potential att skapa en profilfastighet samtidigt som vi behåller fastighetens unika karaktär”, säger Henrik Saxborn. ”Läget är fantastiskt och vi kan nu effektivisera vår förvaltning genom samordning med vårt befintliga bestånd”.

Castellum kommer att finansiera förvärvet genom befintliga, outnyttjade krediter.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 71 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. 
Fastigheterna ägs och förvaltas under ett gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal närvaro. De fem geografiska regionerna är: Mitt, Norr, Stockholm, Väst och Öresund. 
Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55