Castellums delårsrapport januari-mars 2017: 9% tillväxt i förvaltningsresultat och en nettouthyrning på rekordnivå

 •  Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2017 uppgick till 1 304 Mkr
  (855 Mkr motsvarande period föregående år).
 •  Förvaltningsresultatet uppgick till 592 Mkr (376), motsvarande 2,17 kronor (1,99)
  per aktie, en förbättring med 9%.
 •  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 940 Mkr (489) och på derivat
  till 77 Mkr (- 148).
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 426 Mkr (577), motsvarande 5,22 kronor
  (3,05) per aktie.
 •  Nettoinvesteringarna uppgick till 2 360 Mkr (2 442) varav 2 564 Mkr (2 110) avsåg förvärv, 628 Mkr (335) ny-, till- och ombyggnationer och 832 Mkr (3) försäljningar.
 •  Nettouthyrningen för perioden uppgick till 103 Mkr (0).


”Återigen levererar Castellum ett starkt resultat. Nettouthyrningen nådde under kvartalet en historisk hög nivå på 103 Mkr och det är speciellt glädjande att alla våra regioner har en god nettouthyrning”, säger VD Henrik Saxborn.

”Affärsaktiviteten har varit hög och vi har fortsatt vår ompositionering mot mer centrala lägen på tillväxtorter. Till exempel har vi idag ett bestånd på cirka 115 000 kvm i centrala Stockholm. Hyresmarknaden i Sverige går på högvarv med nya toppnoteringar av hyror som följd. Castellum fortsätter att investera i egna projekt för högre lönsamhet och tillväxt”, fortsätter Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2017

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61


www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55