Castellum bygger Nordens första WELL-certifierade byggnad för 350 Mkr

Castellum har startat nybyggnation av en unik kontorsbyggnad i Hyllie i Malmö – den första fastigheten i Norden som har registrerats för att certifieras enligt the WELL Building Standard, en ny internationell byggstandard som tar ansvar för människors välbefinnande i arbetslivet. Investeringen beräknas uppgå till 350 Mkr, inklusive markförvärv.

Fastigheten, som är del av Hyllie 4:2 och marknadsförs under begreppet Eminent, kommer att omfatta 9 500 kvm uthyrningsbar yta. Den beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2019.
Castellum har tecknat två hyresavtal, motsvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 62% i förhållande till det totala årliga hyresvärdet om 22,7 Mkr. Det är dels ett femårigt avtal med Boozt Fashion AB avseende cirka 4 900 kvm, dels ett sjuårigt avtal med Open Community Concept AB (Mindpark) avseende cirka 1 500 kvm.

”Det är tillfredsställande att nu växa med ett spjutspetsprojekt i det välbelägna Hyllie – och att fastigheten redan till stor del är uthyrd”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. ”Det är dessutom roligt att konstatera att vi tar nästa stora steg i vår hållbarhetsresa efter att i fjol rankats som det globalt mest hållbara fastighetsbolaget inom segmentet kontors- och logistiklokaler”.

WELL-certifieringen bygger på vetenskapliga studier och har utvecklats av WELL Building Institute (IWBI), en fristående organisation med säte i New York. IWBI erbjuder certifieringen som utfärdas efter godkännande av tredje part. I hela världen finns i dag endast ett 30-tal WELL-certifierade byggnader.

WELL utgår från sju koncept som påverkar hälsan. Fyra av dessa – luft, vatten, ljus och ljud – lever numera de flesta nya fastigheter upp till. Men de tre övriga – kost, motion och välbefinnande – är unika för denna nya certifieringsmetod.

Några exempel i den nya kontorsbyggnaden i Hyllie:

  • Konst och design ska stimulera till vardagsmotion i trapphuset.
  • Utekontor på innergården och på taket med utsikt mot Öresundsbron.
  • Cykelservice och möjlighet till elbilsladdning.
  • Odlingslott på taket, för bistron i fastigheten.
  • Vertikal plantering av ätbara växter på fasadens utsida.
  • Gemensamma hyresgästaktiviteter som yoga på taket och löpning i parken.
  • I caféet/bistron kommer nyttigare alternativ kost att erbjudas; bland annat mindre exponering av sockerprodukter.
  • Information genom litteratur och skyltning som gör hyresgästerna medvetna om hur kost och motion bidrar till bättre hälsa.

Fastigheten kommer också att miljöcertifieras med ambitionen att nå Miljöbyggnad Guld.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om cirka 10 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas för investeringen.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55