Castellum investerar 317 Mkr i Stockholms främsta bilhandelskluster

Castellum har startat nybyggnation av en bilhall och andra verksamhetslokaler om ca 23 000 kvm i Smista Allé i Huddinge, ett område som under 2000-talet utvecklats till Stockholms främsta bilhandelskluster. Investeringen beräknas uppgå till 317 Mkr.

Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2019.

Fastigheten kommer att uppföras i fyra plan. Plan ett och två kommer att omfatta en lokalyta om cirka 9 300 kvm. Plan tre och fyra kommer att rymma ouppvärmd parkeringsyta om cirka 13 900 kvm.

Ett 15-årigt hyreskontrakt omfattande cirka 4 000 kvm varm lokalyta samt parkering på garageplan har tecknats med NCG Retail Eijendomme AB, som genom British MotorGroup Stockholm kommer att driva bilhandel samt service och reparation av Jaguar och Land Rover. Det motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 34% i förhållande till det totala årliga hyresvärdet om 24,8 Mkr.

Detta är den sista nybyggnationen längs E4 och Smista Allé som även kommer att utgöra buller- och riskskärm för den bakomliggande bostadsbebyggelsen. Det betyder att kunder får tillgång till ett 180 meter långt, mycket välexponerat skyltläge direkt mot E4 och vid kommande Förbifart Stockholm. I och med detta projekt färdigställs området vid Smista Allé vilket ger förutsättningar för ökad närservice och ännu bättre kollektivtrafik.

Smista är Castellums hittills största utvecklingsområde i Stockholmsregionen.

”Här har vi sedan 2004 utvecklat ett kluster för bilhandel där vi, efter att detta projekt slutförts, äger och förvaltar 59 000 kvm högkvalitativa lokaler – merparten konceptbyggnader för kända bilmärken som Porsche, Mercedes, Audi, Volkswagen, Mini Cooper, Ford och Lexus”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om cirka 10 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas för investeringen.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 76 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.
   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.
   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55